Books

کتاب برندسازی استارت اپ

کتاب: برندسازی استارت‌آپ

«برندسازی استارت‌آپ» با نگاهی نو، به بررسی فرایند برندسازی در استارت‌آپ‌ها می‌پردازد. نویسندۀ این کتاب برنت کوپر و...