مجله دنیای برند – شماره چهارم – برندسازی دیجیتال

ریال350,000

ناموجود

دسته:

توضیحات

مجله دنیای برند – شماره چهارم – دیجیتال برندینگ

شماره چهارم مجله دنیای برند ویژه برندسازی دیجیتال چاپ شده است

این شماره به موضوعاتی از جمله:

استراتژی برند دیجیتال
برندسازی دیجیتال
مصاحبه با دکتر تهرانفر مدیرعامل بانک کارافرین
مصاحبه با شاهین فاطمی مدیرعامل برند درسا
مصاحبه با مهندس مودودی سرپرست سازمان توسعه و تجارت
خالق آمازون
معرفی کتاب برندسازی دیجیتال
مدیریت کودک گوگل
فهرست ده مرحله ای برندسازی دیجیتال
و … .