۶ نمونه از بهترین تکنیک‌های برندسازی برای استارت‌آپ

تکنیک برندسازی استارت آپ

تکنیک برندسازی استارت آپ

۶ نمونه از بهترین تکنیکهای برندسازی برای استارتآپ

این روش‌های به‌اثبات‌رسیده، بهترین راه‌ها برای ساخت و رشد و حرف‌زدن دربارۀ برند شماست.

پرسش: نتیجه‌بخش‌ترین استراتژی یا تکنیک برندسازی برای استارت‌آپ یا کسب‌وکار کوچکم چیست؟

  1. مراقب مشتریانتان باشید.

کم‌هزینه‌ترین راه برای حرف‌زدن دربارۀ برندتان این است که روی تجربۀ مشتریانتان متمرکز شوید. ساده به‌نظر می‌رسد، اما خیلی از شرکت‌ها مشتری را در وهلۀ اول قرار نمی‌دهند. وقتی مشتریان احساس کنند به‌خوبی از آن‌ها مراقبت شده است، دربارۀ شرکتتان برای دیگران تعریف می‌کنند. تعریف‌ها و برگشتن مشتریان به‌سوی شما، بیش از هر چیز دیگری، روشی معتبر برای جلب‌توجه است.

  1. از بازاریابی مجدد فیسبوک و هدفگیری علایق استفاده کنید.

آگهی‌های فیس‌بوک به تجارت‌های کوچک امکان می‌دهد با قیمت‌های مناسب‌تری از AdWords گوگل به مخاطبان جدید براساس علاقه‌شان دست پیدا کنند. کمپین‌های تبلیغاتی فیس‌بوک که به‌خوبی اجرا شده باشند، می‌توانند CPCهایی داشته باشند که به‌طور چشمگیری با نرخ بالاترِ گرویدن، پایین‌تر هستند. اگر KPI برندسازی است، پس فیس‌بوک می‌تواند تجارتتان را به افراد بیشتری نمایش دهد و وقتی این را با بازاریابی مجدد ترکیب کنید، فوری دیده می‌شوید.

  ۳٫ مانترا یا سرود داشته باشید.

تــان و هــمان چیــزی اســت کــه نمــادش هســتید. مانــترا آنچــه شرکت تــان هســت، بــه مشــتریان و کارمندانتــان انتقــال می دهــد. مانــترای مــا در Men’s Style Lab ایــن اســت کــه ســبکِ بــی دردسری به وجــود آوریــم. ایــن هــم در شــعار ماســت و هــم در ارزش هــای اصلــی مــا. اگــر کارهایــی کــه می کنیــم، ســبک را بــی دردسر نســازد، پــس تمرکزمــان را بــر تجربــۀ مشــتری مان (برنــد) از دســت داده ایــم و وقــت و انرژی مــان را تلــف می کنیــم.

  1. … .

 

درصورتی که به مطالعۀ ادامۀ مطلب علاقه دارید، با ما تماس بگیرید.

www.instagram.com/brandworld.ir

درباره نویسنده: admin

ممکن است دوست داشته باشید