شماره ششم مجله دنیای برند – ویژه ی لوگو برند

مجله دنیای برند شمار شش

شماره ششم مجله دنیای برند ویژه لوگو برند منتشر گردید.

دنیای برند در این شماره به مقاله­ های مختلف از قبیل:

  • اهمیت لوگو برای اهداف برندسازی
  • تفاوت بین طراحی لوگو و برندسازی
  • لوگو برندهای خودروسازی
  • بررسی برند لوگو کافه بازار
  • و …
مجله دنیای برند شمار شش
 

 

 

درباره نویسنده: brand brand

ممکن است دوست داشته باشید