نویسنده: brand brand

شماره چهارم مجله دنیای برند

شماره چهارم مجله دنیای برند – ویژه ی برندسازی دیجیتال (Digital Branding)

محمدمحسن غلام­پور، مدیرمسئول مجلۀ دنیای برند، از چاپ شمارۀ چهارم دنیای برند ویژۀ برندسازی دیجیتال (Digital Branding) خبر داد. دنیای برند در این شماره به... مشاهده بیشتر»